دبیرستان پسرانه دوره دوم دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

شعار دبیرستان پسرانه دوره دوم پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان 
کیفیت،تلاش،ایمان 
کیفیت، تلاش،ایمان 

اطلاعیه ها

برنامه هفتگی کلاس های آنلاین

برنامه آزمون های آنلاین :

  

فیلم های ارسالی آقای نظر پور (سری دوم)

فیلم های ارسالی آقای نظر پور (سری دوم)

تخته شماره7      تخته شماره8           تخته شماره9            تخته شماره10

فیلم های حل مساله مهندس معاونی

حل مساله آقای معاونی:

حل تست*        حل تست**        حل تست***       حل تست****        حل تست*****

حل تست******

فیلم های تدریس انلاین فیزیک یازدهم ریاضی و تحربی

فیلم های کلاس تدریس آنلاین فیزیک آقای عسگری

حل مساله 1    حل مساله 2 یازدهم      حل مساله 3      حل مساله 4       حل مساله 5

حل مساله6     حل مساله7                تدریس                تدریس 2            تدریس مبحث سیم لوله

تدریس مبحث حلقه ناقص                

تدریس کلاس آنلاین رشته تجربی 

تدریس آنلاین 1رشته تجربی                      تدریس 3 کلاس آنلاین تجربی

تدریس کلاس آنلاین 2 تجربی                     حل مساله1 کلاس آنلاین تجربی

حل مساله 2 کلاس آنلاین تجربی                توضیخات

افتخار آفرینی دانش آموزان در مسابقات معارف و فرهنگی هنری در سطح منطقه

افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی وهنری

تشکیل جلسه شورای مدیران مجتمع آموزشی

برنامه امتحانات آنلاین

حلول ماه شعبان

آقای اشکان شهبازی