مشکلات نوجوانی و راهکارهای عملی والدین

مشکلات نوجوانی و راهکارهای عملی والدین

 

بعد از شناخت همه جانبه دوره نوجوانی، ضروری است که با مشکلات نوجوانی و راهکارهای عملی در تربیت نوجوان نیز آشنا شویم.

مشکلات دوره نوجوانی:

1-کشمکش بین استقلال و وابستگی:

 با توجه به اینکه این دوره حد فاصل دوران کودکی و بزرگسالی است، از دست دادن حمایت‌های بی‌قید و شرط والدین برای کسب احساس استقلال از یک طرف و لذت مورد حمایت و پشتیبانی آنها بودن و همانطور کودک ماندن و بدون زحمت و دردسر، همیشه مورد محبت قرار گرفتن از طرف دیگر، در نوجوان کشمکش درونی ایجاد می‌کند و جنگ روانی عمیقی در ذهن او به وجود می‌آورد.


ادامه مطلب...

شناخت نوجوانی

شناخت نوجوانی

 

دوره‌ی نوجوانی دوران تحول، تغییرات، تجلی، شکل‌گیری شخصیت و یا دوره‌ی «تولد دوباره» انسان است.

دوره‌ی نوجوانی «دوران منفی»، «دوره‌ی زندگی تشنج‌انگیز» و «دوره‌ی طوفان و فشار» است.

دوره‌ی نوجوانی دوره‌ی «نشاط و شادابی»، «دوره‌ی هدایت و هویت‌یابی» و «دوره‌ی مسؤولیت‌پذیری» است.

دوره‌ی نوجوانی «نقطه‌ی عطف زندگی انسان» است.


ادامه مطلب...

بلوغ

بلوغ

 

از مهمترین عواملی که گذر از دوران بلوغ را برای افراد سهل و آسان می‌نماید کسب اطلاعات و آموزش دوران بلوغ است.

عموماً والدین اظهار می‌دارند که شرم و حیا بیش از اندازه مانع از انتقال اطلاعات لازم این دوران به فرزندانشان می‌شود.

مدرسه نیز که دومین جایگاه آموزش فرزندان است به علت محدودیت و قوانین حاکم بر آن از ارائه آموزش‌های لازم و مهارت‌های خاص این دوره به نوجوان عاجز است. در شرح وظایف هیچ مؤسسه و سازمان یا نهادهای اجتماعی هم تعریف نشده است که چنین آموزش‌هایی را به نوجوان منتقل نمایند.


ادامه مطلب...