کسب رتبه اول تیم بسکتبال 3 نفره دبیرستان در سطح منطقه

مقام های ورزشی