اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول(آزمون کتبی)پایه دهم

اطلاعیه زمان انجام مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول ورودی پایه دهم رشته های ریاضی وعلوم تجربی

فایل های ضمیمه :

اعلام اسامی دانش آموزان ورودی پایه دهم رشته تجربی برای انجام مصاحبه

اعلام اسامی دانش آموزان (مرحله اول آزمون کتبی ) ورودی پایه دهم رشته تجربی برای انجام مصاحبه برابر زمان تعیین شده

اعلام اسامی مرحله اول (آزمون کتبی) ورودی پایه دهم رشته ریاضی

اعلام اسامی قبول شدگان مرحله اول(آزمون کتبی) ورودی پایه دهم رشته ریاضی به منظور شرکت در مصاحبه برابر ساعت وزمان اعلام شده

فایل های ضمیمه :

اسامی دانش آموزان ورودی پایه دوازدهم در رشته های ریاضی وتجربی

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده پایه دوازدهم رشته های ریاضی وتجربی درسال تحصیلی98-97

فایل های ضمیمه :

اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودی یایه دهم رشته ریاضی وتجربی

دانش آموزان منتخب مسابقات معارف اسلامی و فرهنگی وهنری در سطح استان اصفهان ( سال تحصیلی 97 - 96)

منتخبین مسابقات معارف اسلامی ؛ فرهنگی وهنری در سطح منطقه (سال تحصیلی 97 - 96)

تخفیفات برای دانش آموزان درزمینه شهریه برای دانش آموزان ممتازسال تحصیلی 98-97

برنامه امتحانات نوبت دوم خردادماه 97

برنامه امتحانات سال چهارم رشته ریاضی وتجربی