دبیرستان پسرانه دوره دوم دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

شعار دبیرستان در سال تحصیلی 1400-1399 توانمند سازی معلمان در آموزشهای الکترونیک -ا------فزایش سواد رسانه ای دانش آموزان --------حفظ سلامتی و بهداشت 

دکتر هدایت مشاور محترم دبیرستان

موفقیت چیست ؟(قسمت اول )آقای دکتر هدایت برای مشاهده اینجا کلیک فرمایید.

موفقیت چیست؟(قسمت دوم)آقای دکتر هدایت برای مشاهده اینجا کلیک  فرمایید.

موفقیت چیست (قسمت سوم)آقای دکتر هدایت برای مشاهده اینجا کلیک فرمایید.

موفقیت چیست(قسمت چهارم)آقای دکتر هدایت برای مشاهده اینجا کلیک فرمایید.

موفقیت چیست (قسمت پنجم)آقای دکتر هدایت برای مشاهده اینجا کلیک فرمایید .

موفقیت چیست (قسمت ششم)آقای دکتر هدایت برای مشاهده اینجا کلیک فرمایید.

موفقیت چیست (قسمت هفتم )آقای دکتر هدایت برای مشاهده اینجا کلیک فرمایید.

موفقیت چیست (قسمت هشتم )آقای دکتر هدایت برای مشاهده اینجا کلیک فرمایید .

موفقیت چیست (قسمت نهم )آقای دکتر هدایت برای مشاهده اینجا کلیک فرمایید.

موفقیت چیست (قسمت دهم)آقای دکتر هدایت برای مشاهده اینجا کلیک فرمایید.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...