دبیرستان پسرانه دوره دوم دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

شعار دبیرستان در سال تحصیلی 1400-1399 توانمند سازی معلمان در آموزشهای الکترونیک -ا------فزایش سواد رسانه ای دانش آموزان --------حفظ سلامتی و بهداشت 

فیلم های تدریس آقای اسماعیل زاده

خازن قسمت اول

خازن قسمت دوم

پر و خالی شدن خازن

سانتریفیوژ

انرژی پتانسیل

تعادل نیروها

درصد تخلخل نفوذ پذیری

فشار پمپ تخلیه قسمت اول

فشار پمپ تخلیه قسمت دوم

فشار پمپ تخلیه قسمت سوم

فشار پمپ تخلیه قسمت چهارم

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...