برنامه هفتگی سال تحصیلی 98 -97

راهیابی به مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمی

رتبه اول کشوری دانش آموز مسیح باقری

خداحافظی

استعفا  از مدیریت مجتمع آموزشی ودبیرستان دوره دوم متوسطه دبیرستان دانشگاه صنعتی اصفهان  ،خدا حافظی وطلب حلالیت

فایل های ضمیمه :

اطلاعیه آغاز دوره آموزشی تابستان پایه دوازدهم

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان پایه دهم

اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودی یایه دهم رشته ریاضی وتجربی

دانش آموزان منتخب مسابقات معارف اسلامی و فرهنگی وهنری در سطح استان اصفهان ( سال تحصیلی 97 - 96)

منتخبین مسابقات معارف اسلامی ؛ فرهنگی وهنری در سطح منطقه (سال تحصیلی 97 - 96)

تخفیفات برای دانش آموزان درزمینه شهریه برای دانش آموزان ممتازسال تحصیلی 98-97