معاون پایه یازدهم

سوالات زبان انگلیسی کنکور سراسری طی سال های اخیر

سوالات زبان انگلیسی کنکور سراسری طی سال های اخیر 72 تا89

فایل های ضمیمه :

آزمایش های کتاب آزمایشگاه پایه یازدهم تجربی

آزمایش های کتاب یازدهم رشته علوم تجربی (فصل دوم، سوم وچهارم)

فایل های ضمیمه :

سوالات امتحان زبان فارسی پایه دهم

سوال امتحان زبان فارسی پایه دهم رشته تجربی وریاضی (نوبت اول) سال تحصیلی 96-95

فایل های ضمیمه :

کلید سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی

کلید سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول رشته تجربی استان اصفهان

فایل های ضمیمه :

دفترچه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی یازدهم تجربی

دفترچه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم رشته تجربی (مرحله اول ) استان اصفهان

نمونه سوالات مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی رشته تجربی پایه یازدهم

نمونه سوالات مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم رشته تجربی استان خوزستان آذرماه96

فایل های ضمیمه :