نمونه سئوال امتحانات نوبت اول (سال گذشته ) - کلاسهای یازدهم

مطالب مربوط به درس زمین شناسی یازدهم

مطالب مربوط به درس زمین شناسی یازدهم

فایل های کمک آموزشی درس زبان - برای همه پایه ها

فایل های مختلف سوال و جواب مربوط به درس زمین شناسی یازدهم

سوال و جواب های مختلف مربوط به درس زمین شناسی

سئوالات زمین شناسی یازدهم - 42 تا 58

سئوالات زمین شناسی یازدهم - 42 تا 58

فایل های ضمیمه :

نمونه سوالات تشریحی فصل یک زمین شناسی یازدهم

نمونه سوالات فصل یک زمین شناسی یازدهم

فایل های ضمیمه :

سوالات زبان انگلیسی کنکور سراسری طی سال های اخیر

سوالات زبان انگلیسی کنکور سراسری طی سال های اخیر 72 تا89

فایل های ضمیمه :