سوالات امتحان فارسی پایه دهم خردادماه96

سوالات امتحان درس زبان فارسی پایه دهم رشته های ریاضی وتجربی خردادماه 96

فایل های ضمیمه :

سوالات زبان انگلیسی پایه دهم خردادماه96

سوالات امتحانی زبان انگلیسی پایه دهم رشته ریاضی وتجربی پایه دهم خردادماه96

فایل های ضمیمه :

نمونه سوالات امتحان ریاضی پایه دهم

نمونه سوالات امتحان ریاضی پایه دهم رشته ریاضی وتجربی خردادماه

بارم بندی ریاضی پایه دهم رشته های ریاضی ، تجربی و...

بارم بندی ریاضی پایه دهم رشته های ریاضی ،تجربی و....

فایل های ضمیمه :

سوالات میان ترم ریاضی پایه دهم

سوالات میان ترم ریاضی پایه دهم رشته ریاضی وتجربی(مورخ97/1/19) همراه با پاسخ

پاسخ سوالات تابع ریاضی پایه دهم

پاسخ سوالات تابع ریاضی پایه دهم

فایل های ضمیمه :

سوالات تابع ریاضی پایه دهم

نمونه سوالات ریاضی (تابع )پایه دهم به تعداد 74 تست

فایل های ضمیمه :

سوالات زبان انگلیسی کنکور سراسری طی سال های اخیر

سوالات زبان انگلیسی کنکور سراسری طی سال های اخیر 72 تا89

فایل های ضمیمه :