سوالات ریاضی 1 پایه دهم

سوالات ریاضی 1 پایه دهم

فایل های ضمیمه :

210 نمونه سوال ریاضی دهم

210 نمونه سوال ریاضی دهم

فایل های ضمیمه :

حل تست مثلثات - دهم

حل تست مثلثات دهم

فایل های ضمیمه :

نمونه سوالات آزمون جغرافی دهم

نمونه سوالات آزمون نوبت اول جغرافی دهم

فایل های ضمیمه :

پاسخ تشریحی آزمون مستمر ریاضی دهم

پاسخ تشریحی آزمون مستمر ریاضی - دهم

فایل های ضمیمه :

حل دنباله هندسی - دهم

حل دنباله هندسی - دهم

فایل های ضمیمه :

سوالات امتحان فارسی پایه دهم خردادماه96

سوالات امتحان درس زبان فارسی پایه دهم رشته های ریاضی وتجربی خردادماه 96

فایل های ضمیمه :

سوالات زبان انگلیسی پایه دهم خردادماه96

سوالات امتحانی زبان انگلیسی پایه دهم رشته ریاضی وتجربی پایه دهم خردادماه96

فایل های ضمیمه :