نمونه سوال امتحان جغرافیا پایه دهم

نمونه سوال امتحان درس جغرافیا پایه دهم ریاضی وتجربی

پاسخ تشریحی نامعادلات ریاضی پایه دهم

پاسخ تشریحی نامعادلات ریاضی پایه دهم

فایل های ضمیمه :

پاسخ تشریحی معادلات درجه دوم پایه دهم

پاسخ تشریحی معادلات درجه دوم پایه دهم

110 تست شیمی پایه دهم

110 تست فصل اول شیمی پایه دهم همراه با کلید پاسخ


ادامه مطلب...

نمونه سوالات امتحانات زیست شناسی نوبت اول

نمونه سوالات زیست شناسی امتحانات نوبت اول (دیماه)پایه دهم تجربی

پاسخ سوالات تعیین علامت دهم ریاضی وتجربی

پاسخ سوالات تعیین علامت  درس ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی

فایل های ضمیمه :

110 تست سیمی پایه دهم

110 تست شیمی فصل اول شیمی پایه دهم ریاضی وتجربی همراه با پاسخ

بخش دوم نمونه سوالات زیست شناسی پایه دهم رشته تجربی (نیمسال اول)

نمونه سوالات امتحان درس زیست شناسی پایه دهم رشته تجربی (نیمسال اول)

نمونه سوال زیست شناسی پایه دهم رشته تجربی (نوبت اول)

نمونه سوال امتحان درس زیست شناسی پایه دهم رشته تجربی (نیمسال اول)

سوال امتحان درس جغرافیا پایه دهم

سوال امتحان درس جغرافیا پایه دهم رشته ریاضی وتجربی دبیرستان (نوبت اول)سال تحصیلی96-95

فایل های ضمیمه :