نمونه سوال امتحان جغرافیا پایه دهم

نمونه سوال امتحان درس جغرافیا پایه دهم ریاضی وتجربی

پاسخ تشریحی نامعادلات ریاضی پایه دهم

پاسخ تشریحی نامعادلات ریاضی پایه دهم

فایل های ضمیمه :

پاسخ تشریحی معادلات درجه دوم پایه دهم

پاسخ تشریحی معادلات درجه دوم پایه دهم

110 تست شیمی پایه دهم

110 تست فصل اول شیمی پایه دهم همراه با کلید پاسخ


ادامه مطلب...

پاسخ سوالات تعیین علامت دهم ریاضی وتجربی

پاسخ سوالات تعیین علامت  درس ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی

فایل های ضمیمه :

110 تست سیمی پایه دهم

110 تست شیمی فصل اول شیمی پایه دهم ریاضی وتجربی همراه با پاسخ

سوالات امتحان زبان فارسی پایه دهم

سوال امتحان زبان فارسی پایه دهم رشته تجربی وریاضی (نوبت اول) سال تحصیلی 96-95

فایل های ضمیمه :

سوال امتحان درس جغرافیا پایه دهم

سوال امتحان درس جغرافیا پایه دهم رشته ریاضی وتجربی دبیرستان (نوبت اول)سال تحصیلی96-95

فایل های ضمیمه :

سوال امتحان درس زبان انگلیسی پایه دهم رشته ریاضی وتجربی

سوال امتحان درس زبان انگلیسی پایه دهم رشته ریاضی وتجربی (نوبت اول) سال تحصیلی 96-95

فایل های ضمیمه :

نمونه سوال امتحان درس عربی پایه دهم

سوال امتحان نوبت اول درس عربی پایه دهم رشته ریاضی وتجربی درسال تحصیلی 96-95

فایل های ضمیمه :