سوالات امتحان فارسی پایه دهم خردادماه96

سوالات امتحان درس زبان فارسی پایه دهم رشته های ریاضی وتجربی خردادماه 96

فایل های ضمیمه :

سوالات امتحان هندسه نوبت دوم خرداد96 پایه دهم ریاضی

سوالات امتحان هندسه نوبت دوم خرداد96 پایه دهم ریاضی

فایل های ضمیمه :

سوالات زبان انگلیسی پایه دهم خردادماه96

سوالات امتحانی زبان انگلیسی پایه دهم رشته ریاضی وتجربی پایه دهم خردادماه96

فایل های ضمیمه :

نمونه سوالات امتحان ریاضی پایه دهم

نمونه سوالات امتحان ریاضی پایه دهم رشته ریاضی وتجربی خردادماه

نمونه سوالات ریاضی پایه دهم

نمونه سوالات ریاضی پایه دهم رشته ریاضی وتجربی


ادامه مطلب...

بارم بندی ریاضی پایه دهم رشته های ریاضی ، تجربی و...

بارم بندی ریاضی پایه دهم رشته های ریاضی ،تجربی و....

فایل های ضمیمه :

سوالات میان ترم ریاضی پایه دهم

سوالات میان ترم ریاضی پایه دهم رشته ریاضی وتجربی(مورخ97/1/19) همراه با پاسخ

پاسخ سوالات تابع ریاضی پایه دهم

پاسخ سوالات تابع ریاضی پایه دهم

فایل های ضمیمه :