سوالات امتحان فارسی پایه دهم خردادماه96

سوالات امتحان درس زبان فارسی پایه دهم رشته های ریاضی وتجربی خردادماه 96

فایل های ضمیمه :

سوالات امتحان هندسه نوبت دوم خرداد96 پایه دهم ریاضی

سوالات امتحان هندسه نوبت دوم خرداد96 پایه دهم ریاضی

فایل های ضمیمه :

سوالات زبان انگلیسی پایه دهم خردادماه96

سوالات امتحانی زبان انگلیسی پایه دهم رشته ریاضی وتجربی پایه دهم خردادماه96

فایل های ضمیمه :

بارم بندی ریاضی پایه دهم رشته های ریاضی ، تجربی و...

بارم بندی ریاضی پایه دهم رشته های ریاضی ،تجربی و....

فایل های ضمیمه :

نمونه سوال امتحان جغرافیا پایه دهم

نمونه سوال امتحان درس جغرافیا پایه دهم ریاضی وتجربی

پاسخ تشریحی نامعادلات ریاضی پایه دهم

پاسخ تشریحی نامعادلات ریاضی پایه دهم

فایل های ضمیمه :

پاسخ تشریحی معادلات درجه دوم پایه دهم

پاسخ تشریحی معادلات درجه دوم پایه دهم

110 تست شیمی پایه دهم

110 تست فصل اول شیمی پایه دهم همراه با کلید پاسخ


ادامه مطلب...

پاسخ سوالات تعیین علامت دهم ریاضی وتجربی

پاسخ سوالات تعیین علامت  درس ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی

فایل های ضمیمه :