آشنایی با رشته ی فناوری اطلاعات (IT)

آشنایی با رشته ی فناوری اطلاعات (IT)   

در هزاره سوم، فناوری اطلاعات (IT) به عنوان عمده‌ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده است و دستاوردهای ناشی از آن، آن‌چنان با زندگی مردم عجین گردیده که روی‌گردانی از آن، اختلالی عظیم در جامعه و رفاه و آسایش مردم به وجود می‌آورد.


ادامه مطلب...