آشنایی با رشته ی مهندسی شیمی، گرایش های مختلف آن و دروس تخصصی مرتبط

آشنایی با رشته ی مهندسی شیمی، گرایش های مختلف آن و دروس تخصصی مرتبط  

آیا تصور می‌کنید که مهندسی شیمی؛ یعنی حفظ فرمول‌های ریز و درشت و کار در آزمایشگاه‌های شیمی؟ آیا فکر می‌کنید که دانشجویان این رشته باید شیفته علم شیمی باشند؟ اصلاً هیچ فکر کرده‌اید که چرا فقط داوطلبان گروه ریاضی و فنی می‌توانند وارد این رشته شوند؟


ادامه مطلب...