آشنایی با رشته ی مهندسی مکانیک و گرایش های آن

آشنایی با رشته ی مهندسی مکانیک و گرایش های آن  

الف - گرایش مکانیک در طراحی جامدات
هدف تربیت آزمایشگاهی متخصصانی است که بتوانند در مراکز تولید و کارخانه‌ها اجزاء و مکانیزم ماشین‌آلات مختلف را طراحی کنند. دروس این دوره شامل دروس نظری، آزمایشگاهی، کارگاه و پروژه و کارآموزی است.


ادامه مطلب...