برنامه امتحانات نوبت دوم خردادماه 97

برنامه امتحانات سال چهارم رشته ریاضی وتجربی

اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودی پایه دهم در رشته ریاضی وعلوم تجربی

تفاوت تلاش هوشمندانه با تلاش بدون برنامه

هر فردی برای رسیدن به هدف تلاش هوشمندانه نیازدارد.

موفقیت دانش آموز آتشی

کسب رتبه اول ودوم استان درپرسش مهر توسط جناب آقای نیکخواه ودانش آموز جناب آقای یونس فرزین فرد

نفرات برتر آزمون پیشرفت تحصیلی در دبیرستان آذرماه96(برگزارکننده داره کل آموزش وپرورش استان)

نفرات برتر آزمون پیشرفت تحصیلی پایه دهم ویازدهم رشته تجربی وریاضی(آذرماه96)

مدل پومودر ومطالعه

تکنیک پومودور(مدلی برای مطالعه )

نحوه تحلیل آزمون

نحوه تحلیل آزمون را در فایل زیر مشاهده کنید

فایل های ضمیمه :