18 آذر ماه 97 - روز نهج البلاغه

تشریح مغز در آمازیشگاه - یازدهم تجربی

برگزاری آزمون در روز جمعه 16 آذر97

تمرین و اجرای سرود همگانی

برگزاری مسابقات ورزشی بومی و محلی - تخته و دمپایی

نتایج مسابقه «سوره ملک» ویژه اولیای گرامی

اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی

فایل های ضمیمه :

برگزاری جلسه شورای دانش آموزی - 11 آذرماه