دبیرستان پسرانه دوره دوم دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

طرح جمع آوری کتابهای کنکوری

همایش کنکور 1400

همایش برنامه ریزی برای کنکور 99

برنامه آموزشی مطالعاتی دوره تابستان

برنامه آموزشی ، مطالعاتی دوره تابستان دانش آموزان سال دوازدهم دانشگاه صنعتی اصفهان در سال تحصیلی 99-98

ایام هفته دوازدهم ریاضی A دوازدهم ریاضی B دوازدهم تجربی 
زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم
شنبه هندسه گسسته حسابان گسسته حسابان فیزیک ریاضی فیزیک زیست پایه
یکشنبه فیزیک شیمی عربی پایه شیمی  عربی پایه معارف پایه عربی پایه معارف پایه شیمی
دوشنبه ادبیات هندسه پایه معارف پایه هندسه ادبیات هندسه پایه زیست زیست پایه ادبیات
سه شنبه حسابان پایه شیمی پایه فیزیک پایه فیزیک پایه حسابان پایه شیمی پایه شیمی پایه فیزیک پایه ریاضی پایه
چهارشنبه گسسته گسسته گسسته گسسته

دانش آموزان ممتاز کلاسهای یازدهم ریاضی در سال تحصیلی 98 -97

دانش آموزان ممتاز کلاس یازدهم تجربی در سال تحصیلی 98 - 97

دانش آموزان ممتاز کلاسهای دهم ریاضی در سال تحصیلی 98 - 97

دانش آموزان ممتاز کلاس دهم تجربی در سال تحصیلی 98 -97

اعلام اسامی نفرات ذخیره برای ثبت نام در پایه دهم ریاضی و تجربی

اسامی پذیرفته شدگان ( مرحله اول ) - کلاس دهم تجربی