داوطلبین عضویت در شورای دانش آموزی

اعضای اصلی و علی البدل انجمن اولیا و مربیان

[جلسه هم اندیشی ویژه دانش آموزان دهم و اولیاء

جلسه هم اندیشی با حضور دانش آموزان  کلاس دهم و اولیای محترم ایشان در روز چهارشنبه 18

مهر ماه در محل سالن اجتماعات دبیرستان با ارائه مطالبی توسط آقای معینی ( مدیر دبیرستان) و

آقای دکتر هدایت ( مشاور دبیرستان) برگزار گردید

چشم انداز سال 98 - 97 دبیرستان دوره دوم پسرانه کمال دانشگاه صنعتی اصفهان

شعار سال دبیرستان دوره دوم پسرانه کمال دانشگاه صنعتی اصفهان

برنامه هفتگی سال تحصیلی 98 -97

راهیابی به مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمی

رتبه اول کشوری دانش آموز مسیح باقری

دانش آموزان منتخب مسابقات معارف اسلامی و فرهنگی وهنری در سطح استان اصفهان ( سال تحصیلی 97 - 96)

منتخبین مسابقات معارف اسلامی ؛ فرهنگی وهنری در سطح منطقه (سال تحصیلی 97 - 96)